Nieuws van Het Werkgebouw #4

afbeelding-1

Op maandagavond 22 april hielden we een vervolgbijeenkomst van Het Werkgebouw aan de Fransensingel 65. We geven hieronder een kort verslag van deze bijeenkomst.

Stand van zaken

Omdat er onder de 19 aanwezigen een flink aantal nieuwe gezichten waren, hebben we allereerst het concept en de uitgangspunten van Het Werkgebouw toegelicht. Vervolgens hebben we verteld wat we sinds de laatste bijeenkomst van september 2012 hebben gedaan. Allereerst is Ingeborg Kolks tot de initiatiefgroep toegetreden. Met de initiatiefgroep hebben we allerlei informatieve gesprekken gevoerd met: C-Mill, Walas, The Masters, het M-Lab, Elisabeth Strouvenstichting, Gemeente Maastricht. We kregen veel enthousiaste reacties op onze plannen, maar ook verschillende goede tips en weer nieuwe contacten.

Vervolgens hebben we een plan van wensen opgesteld en hebben we met de gemeente Maastricht en Ipal meerdere gesprekken gevoerd over lokaties op het Belevedereterrein. We hebben het Brikkegebouw en de eerste verdiepingen van het Eiffelgebouw bezocht en de tekeningen bestudeerd. Het Brikkegebouw viel af vanwege het geringe aantal m2 (we mikken op een kleine 4000 m2) en de grote hoeveelheid pilaren die het gebouw moeilijk te verbouwen maken. Het Eiffelgebouw lijkt een geschikte lokatie. De gemeente heeft aangegeven dat zij graag Het Werkgebouw in dit gebouw zouden willen hebben. Van meerdere kanten hoorden we dat de gemeente ons initiatief ook in diverse bijeenkomsten noemde, maar ook bij de Kamer van Koophandel bleken nieuwe ondernemers doorgestuurd te zijn naar Het Werkgebouw. Er zijn echter meerdere partijen geïnteresseerd in het Eiffelgebouw, waaronder de Pathe bioscoop. De gemeente kon ons nog niet laten weten wie de andere partijen zijn.

afbeelding-3

Daarnaast zijn we momenteel bezig om een tijdelijk winkel op te richten in een van de aanloopstraten van Maastricht. Het idee is om in een leegstaand winkelpand een popup-store in te richten namens Het Werkgebouw waar ondernemers die in principe geïnteresseerd zijn zich in Het Werkgebouw te vestigen, hun producten kunnen verkopen en die ook dienst kan doen als informatiepunt voor Het Werkgebouw. Wanneer elke ondernemer dan eens in de zoveel weken een zaterdag (en op den duur misschien ook een zondag) de winkel bemant, creëren we ook met elkaar meer draagvlak en leren de ondernemers elkaar beter kennen.

Tot slot hebben we nog uitgelegd welke organisatievorm we voor ogen hebben: de initiatiefgroep richt een stichting op en wanneer Het Werkgebouw straks gerealiseerd is, willen we samen met de ondernemers een coöperatie oprichten.

Hoe nu verder

Op 21 mei is er een raadsvergadering over het Eiffelgebouw. Daar zal de initiatiefgroep in ieder geval aanwezig zijn. Daarna zullen de verschillende initiatieven om de tafel gaan zitten. We hebben met de projecteigenaar van het Eiffelgebouw nog eens onze ‘randvoorwaarden’ besproken, maar voor nu is het even wachten tot de raadsvergadering. Daarnaast onderzoeken we ook nog een tweede lokatie. De oude Vredesteinlokatie is in ieder geval een optie, mocht je nog andere gebouwen weten: stuur even een mailtje!

Onder de aanwezigen bij de vervolgbijeenkomst was veel animo voor de tijdelijke winkel. Mocht je daarin ook geïnteresseerd zijn: stuur dan een mailtje naar Het Werkgebouw. Wanneer we een winkel hebben, zullen we alle geïnteresseerden de lokatie en de voorwaarden voor deelname mailen en een startbijeenkomst organiseren.

afbeelding-2

Om straks een goede indicatie van de huurprijs voor Het Werkgebouw te kunnen bespreken met de verschillende partijen, hebben we een formulier opgesteld voor alle ondernemers met het verzoek dit in te vullen en retour te sturen. Een aantal deelnemers van de bijeenkomst heeft dat al gedaan. (hier is een link naar het formulier)

Ons streven is om rond juli meer zicht te hebben op de definitieve lokatie, maar daarin zijn we ook afhankelijk van onder meer de gemeente. We willen in ieder geval vóór die tijd een tijdelijke winkel gerealiseerd hebben.