De Visie

Wat zijn de uitgangspunten van Het Werkgebouw?

Samen zelfstandig

Het Werkgebouw wil kleinschalige lokale ondernemers op een structurele en duurzame wijze bij elkaar brengen, opdat zij elkaar inspireren, hun kennis delen, maar ook de vruchten plukken van het grotere geheel dat zij samen vormen. Samen zelfstandig wil zeggen dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft om de samenwerking te laten slagen en een meerwaarde te creëren voor het geheel. Samen zelfstandig betekent ook dat elke ondernemer verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijf en daarnaast voordeel heeft van het netwerk en de schaalvergroting.

Levendige bedrijvigheid

Onder kleinschalige lokale ondernemers verstaan we zelfstandigen die een ambacht uitvoeren. (Zie De Doelgroep voor voorbeelden van ambachten.) Daarnaast is er ruimte voor onderwijs en maatschappelijke initiatieven en ook enkele horecaondernemingen. De levende bedrijvigheid ontstaat door zoveel mogelijk verschillende ambachten onder een dak samen te laten komen. Deze diversiteit en het dagelijkse contact zorgen voor kruisbestuiving, innovatie en experiment. Het feit dat je makkelijk bij elkaar naar binnen kunt lopen en elkaar bij de koffiebar ontmoet, is hierbij van wezenlijk belang.

Klein is groot

Samenwerken heeft niet alleen voordelen voor de ondernemers die verenigd zijn in Het Werkgebouw. Het heeft op velerlei gebieden een positieve impact. De kleine ondernemers worden samen groot door het vormen van een (werk)gemeenschap. Door samen keuzes te maken met oog voor de natuur, zowel tijdens de renovatie van het gebouw, alsook in de dagelijkse uitvoering van ieders werk; door ruimte te bieden aan maatschappelijke initiatieven binnen de gemeenschap als geheel, maar ook binnen de kleine ondernemingen; door ambachtelijke bedrijvigheid in Maastricht zichtbaar te maken, ontstaat er een plek met een grote ecologische, maatschappelijke en economische waarde.