De Context

Waarom is Het Werkgebouw voor Maastricht interessant?

In de stad Maastricht worden van oudsher producten gemaakt die Nederland en voor een deel zelfs de wereld veroverden: porselein en aardewerk, glas en kristal, meubels. Gebruiksvoorwerpen die voortkomen uit het samenvloeien van creativiteit en ondernemerschap.

Meubelfabriek Artifort, de glas- en aardewerkfabriek van Regout, Sphinx, porseleinfabriek Mosa, de Ridderbrouwerij, brouwerij de Keyzer, Philips tabak; zij zijn allen inmiddels uit Maastricht weggetrokken. De gebouwen zijn grotendeels leeg en wachten op een nieuwe toekomst. De creatieve ondernemersgeest is daarentegen nog steeds terug te vinden bij veel kleinschalige ondernemers. Bij het ontvangen van een schilderij in het techniekbedrijf Thomas Regout (14-01-2012), zei burgemeester Onno Hoes het als volgt: ‘We hebben veel leuke, kleine, jonge bedrijven in de stad en dat is prima, maar het is belangrijk dat je niet de band kwijtraakt tussen de mensen die een product bedenken en het produceren.’

In Maastricht zien we een flink aantal zelfstandige (startende) ondernemers individueel opereren. Ze hebben elk een eigen werkplek. Vaak hebben ze moeite om publiek te bereiken, ze voeren eigen pr, zijn vaak gevestigd op een afgelegen of tijdelijke locatie en hebben weinig tijd en middelen om kennis te delen met ondernemers in andere vakgebieden. Er lijkt nauwelijks verbinding met elkaar. Op evenementen als D-Day, of Kunsttour wordt zichtbaar wat Maastricht te bieden heeft aan ambachten en nieuwe producten. Beide evenementen trekken steeds meer bezoekers. Een publiek dat voor de individuele ondernemer moeilijk te bereiken is. Hierin wordt ook zichtbaar hoe waardevol het is om deze bedrijven en producten samen te zien op een toegankelijk locatie.

De leegstand neemt in Maastricht steeds meer toe, met alle economische en sociale gevolgen van dien. De plannen die gemaakt waren voor de herontwikkeling van gebieden als Belvédère en Limmel liggen inmiddels al lang in de koelkast en wachten op nieuwe impulsen. De economische situatie laat zien dat eindeloze subsidies niet meer van deze tijd zijn en dat nieuwe vormen van financiering nodig zijn.